Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng VNĐ.

Thời gian bảo hành: Bên B sẽ có trách nhiệm trong phạm vi 20.000 km hoặc 12 tháng (tuỳ theo yếu tố nào đến trước)